time

00/10/06

مال باختگان پلتفرم آفریکریپت مقداری از سرمایه خود را پس گرفتند.

article-img

صرافی ارزدیجیتال اکسکریپتویی

 

به گزارش ایت وب، سرمایه گذارانی که بر روی ارزدیجیتال آفریکریپت (ارزدیجیتال آفریقای جنوبی) سرمایه گذاری کرده بودند و هم اکنون این ارزدیجیتال ازبین رفته است، بخشی از سرمایه گذاری خود را دریافت کردند.

 

این پرداخت توسط پنتیون پراجکت منیجمنت انجام شده است تا به دعوای مدیران فراری آفریکریپت اتمام ورزد.

 

 

 

گفتنی است که پنتیون پراجکت پیشنهاد خود را اینگونه اراعه داده است که 65 درصد از میزان سرمایه گذاری مشتریان را بازپس دهد.

 

گفتنی است تا روز 17 دسامبر با 199 سرمایه گذار به مبلغ 8.4 میلیون دلار رسیدگی شده است و این مبلغ به آنها پرداخت شده است.

 

 

این در حالی هست که بنیان گذار این صرافی با حدود 3.5 میلیارد دلار فرارکرده است.