time

00/10/09

نقشه راه شیبا اینو برای توکن سوزی در سال 2022

article-img

صرافی ارزدیجیتال اکسکریپتویی

 

شرکت بیگر اینترتینیمنت که تمام فعالیت های خود را بر روی شیبا اینو متمرکز کرده است و بیشتر از 1 میلیارد توکن شیبا اینو را در اختیار دارد.

 

نقشه راه خود را برای تگکنس سوزی این میم کوین منتشر کرد و در این توکن سوزی. مشخص شده است که هر ماه توکن سوزی شیبا اینو را خواهیم داشت.

 

این شرکت برای هر ماه برای توکن سوزی های خود نام مهمانی را گذاشته است و می‌گوید که ظرفیت برای عضویت در مهمانی های توکن سوزی از ماه ژانویه تا آوریل تکمیل شده است.

 

 

و این شرکت از طرفی دیگر هم به شیبا اینو با ایجاد رویداد های سرگرمی کمک می‌کند و با فروش بلیط این سرگرمی ها با شیبا،80 درصد از این توکن های به دست آمده را می‌سوزاند.

 

شرکت بیگر اینترتینیمنت در جشن سال نو توکن های غیر مثلی رایگان پخش کرد و 230 میلیون توکن شیبا اینو را سوزاند.

 

 

گفتنی است این شرکت بیش از 800میلیون واحد توکن شیبا اینو سوزانده است.